Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 30.08.2018 r. Komisja powołana przez Zarząd Fundacji wyłoniła zwycięzcę konkursu o Grant Naukowy. Zwycięzcą Konkursu został Projekt kierowany przez Pana dr hab. n. med. Macieja Żukowskiego nt. „Wieloośrodkowa analiza zakażeń wywołanych przez wielolekooporne szczepy Pseudomonas aeruginosa w oddziałach intensywnej terapii”.

Zarząd Fundacji

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.