Jesienna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2020

Warszawa 17.09.2020

Szanowni Państwo,

Tak jak podawaliśmy wcześniej „Jesienna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej” odbędzie się w formie webinarium w  połowie listopada. Udział w Szkole jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.  Wszystkie osoby chcące wziąć udział w Szkole proszone są o rejestrację. Podobnie jak w ubiegłym roku, diagności  mogą uzyskać punkty edukacyjne. W tym celu należy zarejestrować się na Szkołę a po jej zakończeniu odpowiedzieć na pytania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą w trakcie Szkoły.  Punkty będzie przyznawał Śląski Uniwersytet Medyczny, Studium Kształcenia Podyplomowego. Szczegóły podamy w późniejszym terminie. Prosimy o  wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie dokładnego własnego adresu mailowego. Uczestnikom zostanie udostępnimy link, pod którym będzie dostęp do wykładów. Prosimy na bieżąco śledzić stronę Fundacji (www.fundacjacmk.pl).


UWAGA!
W związku z licznymi pytaniami w jakim terminie będą prowadzone wykłady on-line w ramach „Jesiennej Szkoły Mikrobiologii” uprzejmie informuję, że będą one dostępne w dniach trwania Szkoły, co oznacza że w okresie od 16 do 30 listopada br osoby zarejestrowane będą mogły je odsłuchiwać w dowolnym czasie.

Za Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że działając w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2017 poz. 1519) oraz Umowy na przeprowadzenie szkoleń ciągłych dla diagnostów laboratoryjnych, zawartej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Fundacją Centrum Mikrobiologii Klinicznej, z dnia 30.04.2019r.,  Uczestnicy kursów organizowanych w ramach e-Konferencji pt.: „Jesienna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2020”, będą mogli uzyskać punkty edukacyjne tzw. twarde, spełniając następujące warunki:

  1. czynne uczestnictwo we wszystkich kursach;
  2. przesłanie, do dnia 15 listopada 2020r., na adres: dsobocinska@sum.edu.pl:

Zwrotnie na adres e-mailowy nadawcy zostaną przesłane niezbędne dane do zalogowania się na platformę e-learningową SUM, celem wypełnienia testu;
Test będzie dostępny od 1 do 6 grudnia 2020 r.;
Maksymalny czas na rozwiązanie testu (100 pytań) – 4 godziny (próg zaliczeniowy – 60% poprawnych odpowiedzi).


W związku z odwołaniem stacjonarnej „Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej” informujemy, że zwroty wniesionych opłat rejestracyjnych będą dokonywane (wg) na podstawie wyciągów bankowych na konta, z których były dokonane przelewy (osoby wpłacające samodzielnie z nie swoich rachunków bankowych (przez agencje, ajencje, Pocztę, bank) proszone są o PILNY kontakt mailowy (kontakt@fundacjacmk.pl) i podanie pełnych danych do przelewu). Korekty do wystawionych faktur będą przesyłane pocztą elektroniczną na adresy mailowe uczestników podane podczas rejestracji. Wydrukowane 2 egz. korekty proszę przekazać do księgowości, z tego jeden – podpisany przez upoważnioną osobę – proszę odesłać pocztą na adres Fundacji. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 841 00 90.

WEJŚCIE

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.