O sympozjum

Komitet Naukowy „Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej” 2019

Prof. Waleria Hryniewicz – Przewodnicząca
Prof. dr hab. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Dr hab. med. Aleksander Deptuła
Prof. dr hab. med. Marek Gniadkowski
Dr hab. med. Alina Olender
Dr hab. med. Anna Skoczyńska
Prof. dr hab. Eligia M. Szewczyk

Komitet Organizacyjny
mgr. inż. Zofia Kowalewska
dr Magdalena Szemraj, UM w Łodzi

OPŁATY

Opłata rejestracyjna obejmująca 3 noclegi, materiały zjazdowe, udział we wszystkich sesjach i poczęstunkach 1252,03 + 23% VAT = 1540 zł brutto.
OSTATECZNY TERMIN UISZCZENIA OPŁATY REJESTRACYJNEJ MIJA 1 MAJA 2019

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO

Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa,
nr konta: 64 1240 5992 1111 0000 4772 7885
W tytule przelewu prosimy podać: nazwisko, imię uczestnika, miasto oraz “WSMK 2019”.

UWAGA: Faktury VAT będą wystawiane wyłącznie na dane osoby/firmy, z której konta został dokonany przelew (zgodnie z wyciągiem bankowym), przy czym faktury na osoby prywatne będą wystawiane TYLKO po zgłoszeniu na adres poczty elektronicznej : kontakt@fundacjacmk.pl

Informujemy, że WSZYSTKIE wystawione faktury będą wysyłane WYŁĄCZNIE drogą mailową na adresy podane w formularzu rejestracyjnym.

W PRZYPADKU REZYGNACJI
z udziału w Sympozjum, potrącona będzie opłata w wysokości 15% wpisowego.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 tyg. do rozpoczęcia Sympozjum, koszty uczestnictwa nie będą zwracane.
Ewentualne zastępstwo prosimy organizować we własnym zakresie.
O rezygnacji z Sympozjum prosimy poinformować mailem na adres: zkowalewska@fundacjacmk.pl

ZWOLNIENIE Z VAT
W przypadku zwolnienia z podatku VAT prosimy o przesłanie do nas OŚWIADCZENIA według poniższego wzoru:

Oświadczamy, że środki wydatkowane na Warsztaty Szkoleniowe „Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2019”, które odbędą się w dniach 16-19.05.2019r. w Zakopanem za (uczestnik…imię i nazwisko) w kwocie …… podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie (proszę wpisać podstawę prawną).

Podpis Głównego Księgowego