O Warsztatach

W związku z odwołaniem stacjonarnej „Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej” informujemy, że zwroty wniesionych opłat rejestracyjnych będą dokonywane (wg) na podstawie wyciągów bankowych na konta, z których były dokonane przelewy (osoby wpłacające samodzielnie z nie swoich rachunków bankowych (przez agencje, ajencje, Pocztę, bank) proszone są o PILNY kontakt mailowy (kontakt@fundacjacmk.pl) i podanie pełnych danych do przelewu). Korekty do wystawionych faktur będą przesyłane pocztą elektroniczną na adresy mailowe uczestników podane podczas rejestracji. Wydrukowane 2 egz. korekty proszę przekazać do księgowości, z tego jeden – podpisany przez upoważnioną osobę – proszę odesłać pocztą na adres Fundacji. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 841 00 90.

 

Komitet Naukowy XVI Warsztatów Szkoleniowych „Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej” 2020

Prof. Waleria Hryniewicz – Przewodnicząca
Prof. Marek Gniadkowski
Dr Łukasz Hońdo
Dr Tomasz Ozorowski
Mgr Katarzyna Pawlik
Prof. Anna Skoczyńska
Dr Beata Sulik-Tyszka
Dr Dorota Żabicka

Komitet Organizacyjny XVI Warsztatów Szkoleniowych „Wiosenna Szkoła Mikrobiologii klinicznej”

Mgr Zofia Kowalewska
Mgr Anna Mikołajczyk