Jesienna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2020

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Jesiennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej 2020 za ciepłe przyjęcie nowej formy szkolenia. Pierwotnie wydarzenie było zaplanowane na 2 tygodnie, jednak w związku z ogromnym zainteresowaniem oraz licznymi prośbami zostało przedłużone do 15 grudnia. Wydarzenie, jak każda poprzednia Szkoła ma określone ramy czasowe, w związku z czym po 15 grudnia linki do wykładów staną się nieaktywne.

Podsumowując szkolenie, cieszy nas duże zainteresowanie. Przez 4 tygodnie aktywności odnotowaliśmy prawie 50.000 wejść, co przełożyło się na 9.000 godzin poświęconych na odsłuchaniu wykładów. Uczestnicy wykazywali szczególnie dużą aktywność w weekendy, co jasno pokazywało nam, że filmy nie są sposobem wypełnienia dnia w pracy, ale poświęcając swój wolny czas słuchacze udowadniali, że zgromadzony materiał jest dla nich ważny i użyteczny.

Tak mocny i życzliwy odzew jest dla nas motorem napędowym do pomysłów organizowania w przyszłości kolejnych wydarzeń w formie internetowej. Wszystkie informacje jak zwykle będą umieszczane na stronie Fundacji.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że działając w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2017 poz. 1519) oraz Umowy na przeprowadzenie szkoleń ciągłych dla diagnostów laboratoryjnych, zawartej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Fundacją Centrum Mikrobiologii Klinicznej, z dnia 30.04.2019r.,  Uczestnicy kursów organizowanych w ramach e-Konferencji pt.: „Jesienna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2020”, będą mogli uzyskać punkty edukacyjne tzw. twarde, spełniając następujące warunki:

  1. czynne uczestnictwo we wszystkich kursach;
  2. przesłanie, do dnia 30 listopada 2020r., na adres: dsobocinska@sum.edu.pl:

Zwrotnie na adres e-mailowy nadawcy zostaną przesłane niezbędne dane do zalogowania się na platformę e-learningową SUM, celem wypełnienia testu;
Test będzie dostępny od 14 do 30 grudnia 2020 r.;
Maksymalny czas na rozwiązanie testu (100 pytań) – 4 godziny (próg zaliczeniowy – 60% poprawnych odpowiedzi).


Pytania odnośnie KWESTII ORGANIZACYJNYCH prosimy kierować pod nr telefonu: 884 057 154

-> WEJŚCIE <-

(12.11.2020; 08:00) REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.