O Sympozjum

Komitet Naukowy Sympozjum
„Postępy w Medycynie Zakażeń” 2021

Prof. Waleria Hryniewicz – Przewodnicząca (Warszawa)
Prof. dr hab. Marek Gniadkowski (Warszawa)
Prof. dr hab. Andrzej Kübler (Wrocław)
Prof. dr hab. Alina Olender (Lublin)
Dr Tomasz Ozorowski (Poznań)
Mgr Katarzyna Pawlik (Warszawa)
Prof. dr hab. Anna Skoczyńska (Warszawa)
Prof. dr hab. Marta Wróblewska (Warszawa)
Prof. dr hab. Maciej Żukowski (Szczecin)

Komitet Organizacyjny
mgr Zofia Kowalewska
mgr Anna Mikołajczyk

OPŁATY
Opłata rejestracyjna obejmująca materiały zjazdowe, udział we wszystkich sesjach i poczęstunkach wynosi:
450,00 + 23% VAT = 553,50 zł brutto.

Informujemy, że w związku z reżimem sanitarnym dla miejsc spotkań i brakiem możliwości uczestnictwa w Sympozjum w trybie przewidzianym dla zachowania reżimu sanitarnego dla uczestnictwa osób niezaszczepionych, wejście na ww. spotkanie będzie możliwe wyłącznie po przedstawieniu dowodu dokonania szczepień przeciw COVID-19. Dane w zakresie zaszczepienia nie będą w żadnym zakresie gromadzone lub przetwarzane lecz jedynie weryfikowane przy wejściu.

UWAGA! Informacje dla diagnostów chcących uzyskać punkty edukacyjne umieszczone są w zakładce “Punkty edukacyjne”.

Ceny netto (8% VAT) pokoi ze śniadaniem:
400zł 1-osobowy;  440zł 2-osobowy
Płatność za pokoje bezpośrednio w Hotelu Mariott
Liczba pokoi OGRANICZONA!
W kwestii rezerwacji prosimy o kontakt mailowy z p.Zofią Kowalewską (zkowalewska@fundacjacmk.pl)

OSTATECZNY TERMIN UISZCZENIA OPŁATY REJESTRACYJNEJ MIJA
19 LISTOPADA 2021r.

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO:

Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa,
nr konta: 64 1240 5992 1111 0000 4772 7885
W tytule przelewu prosimy podać: imię, nazwisko, miasto, PMZ 2021.

UWAGA: Faktury VAT będą wystawiane wyłącznie na dane osoby/firmy, z której konta został dokonany przelew (zgodnie z wyciągiem bankowym). Faktury na osoby prywatne będą wystawiane tylko po przesłaniu prośby na adres mailowy: kontakt@fundacjacmk.pl

Informujemy, że WSZYSTKIE wystawione faktury będą wysyłane WYŁĄCZNIE drogą mailową na adresy podane w formularzu rejestracyjnym.

W PRZYPADKU REZYGNACJI

O rezygnacji z Sympozjum prosimy poinformować mailem na adres: zkowalewska@fundacjacmk.pl