Rejestracja

Przypominamy, że udział w Sympozjum mogą brać wyłącznie osoby posiadające aktualny Unijny Certyfikat COVID, który będzie weryfikowany przy odbiorze identyfikatorów.
Organizatorzy proszą aby z udziału w Sympozjum zrezygnowały osoby:
a) z objawami zakażenia układu oddechowego lub innymi objawami
wskazującym na zakażenie COVID-19
b) mające w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z zakażonym wirusem SARS-CoV-2 bez stosowania właściwych środków ochrony osobistej.
Dane w zakresie zaszczepienia nie będą w żadnym zakresie gromadzone lub przetwarzane lecz jedynie weryfikowane przy wejściu.

===========================================================

Ochrona danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu procesu rejestracji oraz prowadzenia
korespondencji z Państwem.
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych:
Fundacja “Centrum Mikrobiologii Klinicznej”, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
e-mail: kontakt@fundacjacmk.pl