Zaproszenie

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz

Mam przyjemność poinformować, że kolejne Warsztaty Szkoleniowe „Jesienna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej” odbędą się w Warszawie w listopadzie 2020 r. Poświęcone one zostaną w całości zagadnieniom związanym z antybiotykami tj charakterystyce tej grupy leków, mechanizmom oporności, właściwemu oznaczaniu lekowrażliwości i interpretacji wyników. Ważna część Szkoły poświęcona będzie interpretacji antybiogramu, a także współpracy na linii mikrobiolog-farmaceuta (farmakolog) – lekarz. Przedstawiona także zostanie optymalna terapia w zależności od czynnika etiologicznego zakażenia oraz zagadnienia jakości.
Planujemy przedstawić tematykę lekowrażliwości grzybów.
Jestem przekonana, że program będzie interesujący i przydatny w codziennej pracy diagnostycznej i konsultacyjnej.
W imieniu komitetu naukowego i własnym zachęcam do udziału w Szkole nie tylko mikrobiologów/diagnostów, ale także lekarzy, epidemiologów i farmaceutów. Wykładowcami będą znakomici specjaliści o ogromnym doświadczeniu w tematyce Szkoły.
Zapraszam wszystkich do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu!!!

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz