Warunki uczestnictwa dla firm

Opłata rejestracyjna dla firm wynosi 3000 zł netto + 23% VAT za udział
1 osoby.

W ramach kwoty wsparcia Organizator zapewnia:

  • Tytuł Sponsora Wydarzenia
  • Umieszczenie logo Firmy przed wykładami, w trakcie i po zakończeniu wykładów
  • Umieszczenie logo Firmy na stronie głównej Wydarzenia
  • Zapewnienie dostępu on-line do wykładów dla Przedstawicieli Firmy