Zaproszenie

Prof. dr hab. n.med. Waleria Hryniewicz

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy

Z ogromną radością informuję, że podjęliśmy decyzję o organizacji XVII Szkoły Mikrobiologii Klinicznej, która odbędzie się w Warszawie w dniach 9-12 czerwca 2022. Pozwoli to nam utrzymać wieloletnią tradycję. Szkoła stała się ważnym wydarzeniem na mapie polskiej medycyny. Doprowadziła do znaczącej integracji osób zaangażowanych w diagnozowanie, leczenie i profilaktykę zakażeń i chorób zakaźnych. Na każdym ze spotkań można było uzyskać nie tylko aktualną wiedzę pozwalającą udoskonalać nasze działania na rzecz pacjentów i zdrowia publicznego, ale także wymieniać się doświadczeniami i zawierać znajomości i przyjaźnie. Ogromnie żałujemy, że z powodów nowych przepisów, nie spotkamy się już tradycyjnie w Zakopanem. Mam nadzieję, że Warszawa również będzie interesująca, a Szkoła niezwykle wartościowa. Przygotowujemy ciekawe wykłady, warsztaty i materiały edukacyjne, z pewnością przydatne w codziennej pracy laboratorium oraz diagnozowaniu i leczeniu zakażeń.
Pragnę podkreślić, że Szkoła 2022 będzie wyjątkową bowiem chcemy w ten sposób świętować 25-lecie działalności aż trzech niezwykłych instytucji:
– Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (COBJDM)
– Krajowego Ośrodka ds Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN)
– Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
Mam nadzieję, że spotkamy się licznie na XVII-ej Wiosennej Szkole Mikrobiologii.

Do zobaczenia w Warszawie!
Prof. dr hab. n.med. Waleria Hryniewicz
Przewodnicząca Komitetu Naukowego Szkoły