Opłaty

Opłata za udział w WSMK 2022 wynosi 1107 zł (cena zawiera 23% VAT). Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji. Wpłata dokonana po 1 maja wynosi 1207 zł brutto.

ZWOLNIENIE Z VAT

Jednostka może skorzystać ze zwolnienia z VAT jedynie po wypełnieniu, podpisaniu (podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną) i przesłaniu Oświadczenia na adres mailowy Fundacji. W przypadku nie posiadania podpisu elektronicznego prosimy wypełnione Oświadczenie zeskanować i wysłać mailem, a oryginał pocztą lub kurierem na adres Fundacji.

Cena obejmuje:

  • udział we wszystkich sesjach i warsztatach
  • możliwość zapoznania się z ofertą wystawców
  • bogate materiały edukacyjne
  • posiłki: lunche, przerwy kawowe i uroczysta kolacja

OSTATECZNY TERMIN UISZCZENIA OPŁATY REJESTRACYJNEJ MIJA
15 MAJA 2022 r.

WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO:

Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa,
nr konta: 64 1240 5992 1111 0000 4772 7885
W tytule przelewu prosimy podać: imię, nazwisko, miasto, WSMK 2022.

UWAGA:
Faktury VAT będą wystawiane wyłącznie na dane osoby/firmy, z której konta został dokonany przelew (zgodnie z wyciągiem bankowym).
Faktury na osoby prywatne będą wystawiane tylko po przesłaniu prośby na adres mailowy: kontakt@fundacjacmk.pl

Informujemy, że WSZYSTKIE wystawione faktury będą wysyłane WYŁĄCZNIE drogą mailową na adresy podane w formularzu rejestracyjnym.

Korekty (noty korygujące)

W przypadku zauważenia błędów na fakturze prosimy o niezwłoczny kontakt. Zmiany dotyczące pozycji odbiorca/płatnik faktury prosimy korygować notami wystawionymi przez odbiorcę/płatnika.