Punkty edukacyjne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że działając w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2017 poz. 1519) oraz Umowy na przeprowadzenie szkoleń ciągłych dla diagnostów laboratoryjnych, zawartej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, a Fundacją Centrum Mikrobiologii Klinicznej z dnia 26.04.2021 r., Uczestnicy kursów organizowanych w ramach wydarzenia naukowego pt.: “Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2022”, w dniach 9-12 czerwca 2022 r., będą mogli uzyskać 25 punktów edukacyjnych tzw. twardych, spełniając następujące warunki:

 1. czynne uczestnictwo we wszystkich kursach;
 2. przesłanie do dnia 9 czerwca 2022 r. na adres:
  dsobocinska@sum.edu.pl :
 • dowodu wpłaty 25 zł na konto: ING Bank Śląski SA O/Katowice
  29 1050 1214 1000 0023 0206 7315
 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 1. zwrotnie na adres e-mailowy nadawcy zostaną przesłane niezbędne dane do zalogowania się na platformę e-learningową SUM, celem wypełnienia testu;
 2. test będzie dostępny na platformie eckp.sum.edu.pl od 21 do 30 czerwca 2022 r.;
 3. maksymalny czas na rozwiązanie testu (55 pytań) – 5 godzin, (próg zaliczeniowy – 60% poprawnych odpowiedzi);
 4. po pozytywnym zaliczeniu testu zostanie wygenerowane zaświadczenie o uzyskaniu punktów edukacyjnych;
 5. W razie pytań dotyczących testu i punktów proszę pisać na adres:
  dsobocinska@sum.edu.pl lub dzwonić 32 364 11 43.