Rejestracja

 

===========================================================

Ochrona danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu procesu rejestracji oraz prowadzenia korespondencji z Państwem.
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych:
Fundacja “Centrum Mikrobiologii Klinicznej”, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
e-mail: kontakt@fundacjacmk.pl