Postępy w Medycynie Zakażeń 2016

Udział w Sympozjum potwierdzili wybitni międzynarodowi specjaliści, prof. Walter Zingg, który wygłosi wykład „Jak budować skuteczny program kontroli zakażeń” (Infection Control - how make it succesfull) oraz prof. Arjana Tambic-Andresevic – wykład pt. „Jak stworzyć dobry program monitorowania lekooporności” (How to build a good antibiotic resistance surveillance programme - experience of Croatia). Obydwa wykłady będą tłumaczone symultanicznie.

Mamy także potwierdzenie udziału wielu wybitnych specjalistów z Polski m.in.  Profesorów Küblera,  Gniadkowskiego, Skoczyńskiej, Wróblewskiej oraz doktorów Kaczur-Misiewskiej, Fleischer, Żabickiej,  Ozorowskiego,  Deptuły. Poza tym przewidujemy sesje na temat karbapenemaz, a także nowych, pojawiających się mechanizmów oporności oraz sytuacji epidemiologicznej oporności w Polsce. Planujemy także sesję nt zakażeń w OIT. Ponadto ustalamy tematykę i wykładowców sesji dotyczącej Medycyny Podróży.

Jest to program w zarysie i postaramy się Państwu w niedługim czasie przedstawić ostateczną wersję.

Zachęcam wszystkich do udziału. Będą  to nasze już XX „Postępy w Medycynie Zakażeń”.

Na początku września uruchomimy rejestrację.

Z poważaniem

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz

.

Free business joomla templates