Postępy w Medycynie Zakażeń 2016

Udział w Sympozjum potwierdzili wybitni międzynarodowi specjaliści, prof. Walter Zingg, który wygłosi wykład „Jak budować skuteczny program kontroli zakażeń” (Infection Control - how make it successful), prof. Arjana Tambić-Andrašević – wykład pt. „Jak stworzyć dobry program monitorowania lekooporności” (How to build a good antibiotic resistance surveillance programme - experience of Croatia) oraz dr Patrick R. Murray - wykład pt. "Diagnostyka i postępowanie w sepsie - teraźniejszość i przyszłość" (Sepsis diagnosis and management: today and future). Wykłady będą tłumaczone symultanicznie na język Polski.

Mamy także potwierdzenie udziału wielu wybitnych specjalistów z Polski m.in.  Profesorów Küblera,  Gniadkowskiego, Skoczyńskiej, Wróblewskiej oraz doktorów Kaczur-Misiewskiej, Fleischer, Żabickiej,  Ozorowskiego,  Deptuły. Poza tym przewidujemy sesje na temat karbapenemaz, a także nowych, pojawiających się mechanizmów oporności oraz sytuacji epidemiologicznej oporności w Polsce. Planujemy także sesję nt zakażeń w OIT. Ponadto ustalamy tematykę i wykładowców sesji dotyczącej Medycyny Podróży.

Zachęcam wszystkich do udziału. Będą  to nasze już XX „Postępy w Medycynie Zakażeń”.

Z poważaniem

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz

.

REJESTRACJA

Free business joomla templates