O Fundacji

Fundacja „Centrum Mikrobiologii Klinicznej” została powołana w 1995 roku przez dr n.med. Barbarę Mikiewicz oraz prof.dr hab. n.med. Walerię Hryniewicz.

                                        
dr n.med. Barbara Mikiewicz               prof.dr hab. n.med. Waleria Hryniewicz

Celem statutowym Fundacji jest wspieranie działalności pracowni mikrobiologicznych w Polsce. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznej aparatury i testów.
– Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom mikrobiologicznym w Polsce.
– Wsparcie finansowe dla pracowników i pracowni mikrobiologicznych.
– Wspieranie edukacji w zakresie mikrobiologii.

Fundacja prowadzi aktywną działalność szkoleniowo-edukacyjną będąc współorganizatorem warsztatów naukowych, konferencji, sympozjów o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Fundacja „Centrum Mikrobiologii Klinicznej” od lat wspiera organizację niezwykle ważnych dla środowiska polskich mikrobiologów ogólnopolskich inicjatyw edukacyjno-naukowych w tym Sympozjów naukowych „Postępy w Medycynie Zakażeń” oraz Warsztatów Mikrobiologicznych „Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej”. Fundacja miała zaszczyt być współorganizatorem prestiżowych międzynarodowych spotkań naukowych w tym 8 Międzynarodowej Konferencji na temat Mikrobiologicznych Markerów Epidemiologicznych, IMMEM 8, która odbyła się Zakopanem w maju 2008r.
Fundacja „Centrum Mikrobiologii Klinicznej” wspierała także wydanie licznych rekomendacji w tym „Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu moczowego” oraz „Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego”. Podstawą prawną działalności Fundacji jest aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000156498.

Możliwość komentowania została wyłączona.