Warszawa, 15.01.2023

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Pragnę poinformować, że podjęliśmy decyzję o organizacji „XVIII Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 18-21 maja 2023, w Hotelu Marriott. W obecnej sytuacji epidemiologicznej Szkoła stanowi ważny element działań edukacyjnych i pozwoli na pełniejszą integrację specjalistów z różnych dziedzin zaangażowanych w diagnozowanie, leczenie i zapobieganie zakażeniom. Tak jak w poprzednich latach planujemy zorganizowanie szeregu sesji tematycznych obejmujących zagadnienia kliniczne i właściwy dla nich tok diagnostyki laboratoryjnej, w tym mikrobiologicznej. Planujemy także sesję, w której przedyskutujemy różne przypadki kliniczne i możliwości jakie oferuje mikrobiologia w ich rozpoznawaniu i leczeniu. Ważną część Szkoły poświęcimy nowym metodom diagnostycznym – zwłaszcza molekularnym, ich zastosowaniu i interpretacji.
Ponadto, jak zawsze, Szkoła będzie miejscem ciekawych rozmów i spotkań, w trakcie których będziemy dyskutować i wymieniać się doświadczeniami. Z pewnością zobaczymy dawnych przyjaciół i nawiążemy nowe kontakty. Mam nadzieję, że spotkamy się licznie na XVIII Wiosennej Szkole Mikrobiologii.
Do zobaczenia w Warszawie!

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
Przewodnicząca Komitetu Naukowego Szkoły

Możliwość komentowania została wyłączona.