Jesienna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2020

Wykłady w formie online będą dostępne do oglądania do 15 grudnia 2020 r.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że działając w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2017 poz. 1519) oraz Umowy na przeprowadzenie szkoleń ciągłych dla diagnostów laboratoryjnych, zawartej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Fundacją Centrum Mikrobiologii Klinicznej, z dnia 30.04.2019r.,  Uczestnicy kursów organizowanych w ramach e-Konferencji pt.: „Jesienna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2020”, będą mogli uzyskać punkty edukacyjne tzw. twarde, spełniając następujące warunki:

  1. czynne uczestnictwo we wszystkich kursach;
  2. przesłanie, do dnia 30 listopada 2020r., na adres: dsobocinska@sum.edu.pl:

Zwrotnie na adres e-mailowy nadawcy zostaną przesłane niezbędne dane do zalogowania się na platformę e-learningową SUM, celem wypełnienia testu;
Test będzie dostępny od 14 do 20 grudnia 2020 r.;
Maksymalny czas na rozwiązanie testu (100 pytań) – 4 godziny (próg zaliczeniowy – 60% poprawnych odpowiedzi).


W związku z odwołaniem stacjonarnej „Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej” informujemy, że zwroty wniesionych opłat rejestracyjnych będą dokonywane (wg) na podstawie wyciągów bankowych na konta, z których były dokonane przelewy (osoby wpłacające samodzielnie z nie swoich rachunków bankowych (przez agencje, ajencje, Pocztę, bank) proszone są o PILNY kontakt mailowy (kontakt@fundacjacmk.pl) i podanie pełnych danych do przelewu). Korekty do wystawionych faktur będą przesyłane pocztą elektroniczną na adresy mailowe uczestników podane podczas rejestracji. Wydrukowane 2 egz. korekty proszę przekazać do księgowości, z tego jeden – podpisany przez upoważnioną osobę – proszę odesłać pocztą na adres Fundacji. W razie pytań i wątpliwości W KWESTII FAKTUR/FINANSÓW prosimy o kontakt telefoniczny: 22 841 00 90.
Pytania odnośnie KWESTII ORGANIZACYJNYCH prosimy kierować pod nr telefonu: 884 057 154

WEJŚCIE

(12.11.2020; 08:00) REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!