Opłaty

Opłata za udział w WSMK 2023 wynosi 1456 zł brutto (cena zawiera 23% VAT). Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji.
Wpłata dokonana po 20 kwietnia wynosi 1550 zł brutto.

ZWOLNIENIE Z VAT

Jednostka może skorzystać ze zwolnienia z VAT jedynie po wypełnieniu, podpisaniu (podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną) i przesłaniu Oświadczenia na adres mailowy Fundacji. W przypadku nie posiadania podpisu elektronicznego prosimy wypełnione Oświadczenie zeskanować i wysłać mailem, a oryginał pocztą lub kurierem na adres Fundacji.

Cena obejmuje:

  • udział we wszystkich sesjach plenarnych i plakatowych
  • możliwość zapoznania się z ofertą wystawców
  • bogate materiały edukacyjne
  • posiłki: lunche, przerwy kawowe i kolację (kolacja – czwartek 18.05.2023 r.)

OSTATECZNY TERMIN UISZCZENIA OPŁATY REJESTRACYJNEJ MIJA
4 MAJA 2023 r.

WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO:

Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa,
nr konta: 64 1240 5992 1111 0000 4772 7885
W tytule przelewu prosimy podać: imię, nazwisko, miasto, WSMK 2023.

UWAGA:
Faktury VAT będą wystawiane wyłącznie na dane osoby/firmy, z której konta został dokonany przelew (zgodnie z wyciągiem bankowym).
Faktury na osoby prywatne będą wystawiane tylko po przesłaniu prośby na adres mailowy: kontakt@fundacjacmk.pl

Informujemy, że WSZYSTKIE wystawione faktury będą wysyłane WYŁĄCZNIE drogą mailową na adresy podane w formularzu rejestracyjnym.

Korekty (noty korygujące)

W przypadku zauważenia błędów na fakturze prosimy o niezwłoczny kontakt. Zmiany dotyczące pozycji odbiorca/płatnik faktury prosimy korygować notami wystawionymi przez odbiorcę/płatnika.