Zaproszenie

Prof. dr hab. n.med. Waleria Hryniewicz

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy

Z ogromną radością informuję, że podjęliśmy decyzję o organizacji „XVIII Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 18-21 maja 2023, w Hotelu Marriott. Miło nam poinformować, że Patronat Honorowy nad wydarzeniem obejmie Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.
W obecnej sytuacji epidemiologicznej Szkoła stanowi ważny element działań edukacyjnych i pozwoli na pełniejszą integrację specjalistów z różnych dziedzin zaangażowanych w diagnozowanie, leczenie i zapobieganie zakażeniom. Tak jak w poprzednich latach planujemy zorganizowanie szeregu sesji tematycznych obejmujących zagadnienia kliniczne i właściwy dla nich tok diagnostyki laboratoryjnej, w tym mikrobiologicznej. Planujemy także sesję, w której przedyskutujemy różne przypadki kliniczne i możliwości jakie oferuje mikrobiologia w ich rozpoznawaniu i leczeniu. Ważną część Szkoły poświęcimy nowym metodom diagnostycznym – zwłaszcza molekularnym, ich zastosowaniu i interpretacji.
Ponadto, jak zawsze, Szkoła będzie miejscem ciekawych rozmów i spotkań, w trakcie których będziemy dyskutować i wymieniać się doświadczeniami. Z pewnością zobaczymy dawnych przyjaciół i nawiążemy nowe kontakty. Mam nadzieję, że spotkamy się licznie na XVIII Wiosennej Szkole Mikrobiologii.

Do zobaczenia w Warszawie!
Prof. dr hab. n.med. Waleria Hryniewicz
Przewodnicząca Komitetu Naukowego