Punkty edukacyjne

Pragnę poinformować, że Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych oczekuje na dokument z Ministerstwa Zdrowia, w którym zostanie upoważniona do nadawania punktów edukacyjnych. W momencie otrzymania tych uprawnień przez KRDL, co może zająć trochę czasu, uczestnicy Szkoły – diagności laboratoryjni otrzymają od nas certyfikat przyznający 20 punktów.
Z tego też powodu Szkoła zakończy się testem sprawdzającym wiedzę, ponieważ zaliczenie tego testu będzie warunkiem uzyskania tych punktów.