Zaproszenie

Prof. dr hab. n.med. Waleria Hryniewicz

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Od naszego corocznego spotkania – Sympozjum pt. „Postępy w Medycynie Zakażeń” dzieli nas niespełna trzy miesiące. Tradycyjnie organizujemy je w Warszawie w hotelu Marriott. Odbędzie się ono 1-2 grudnia br.

Jak co roku planujemy przybliżyć uczestnikom najnowsze dane dotyczące kolejnych zagrożeń ze strony drobnoustrojów i możliwości ich ograniczania. Pokażemy także nowe możliwości terapii zakażeń, ich profilaktyki i diagnostyki.

Na szczególną uwagę zasługuje wykład prof. Pawła Łukowa, wybitnego etyka nt. ”Granic terapii daremnej”. Niemniej ważnymi będą wykłady nt. zagadnień dotyczących zakażeń na OIT, nowych możliwości diagnostyki i terapii, zwłaszcza trudnych i skomplikowanych wywoływanych przez wirusy, bakterie i grzyby, ze szczególnym podkreśleniem patogenów opornych na leki przeciwdrobnoustrojowe. Tematyka Sympozjum jest wzbogacona przez włączenie do programu zagadnień dotyczących nowych możliwości profilaktyki. Przedstawione zostaną także dane na temat badań socjomedycznych dotyczące postaw Polaków wobec antybiotyków oraz znaczenie monitorowania zużycia antybiotyków jako ważnego narzędzia promowania antybiotykoterapii.

Jak co roku ważne wzbogacenie sesji wykładowych będzie stanowić Sesja Plakatowa, która daje możliwość przedstawienia wyników badań własnych, jeszcze nieopublikowanych a wskazujących na pewne nowe trendy w oporności, oceniające nowe osiągnięcia w diagnostyce i terapii.

Ponadto, Sympozjum będzie znakomitym miejscem do dyskusji zarówno na sesjach plenarnych i plakatowych oraz wymiany poglądów w kuluarach i zawierania licznych kontaktów i przyjaźni.

Ważnym elementem, zwłaszcza edukacyjnym, wzbogacającym Sympozjum, będzie prezentacja najnowszych produktów firm farmaceutycznych i diagnostycznych i możliwością osobistego zapoznania się z najnowszymi ich osiągnięciami.

Jestem przekonana, że XXVI Sympozjum pt. „Postępy w Medycynie Zakażeń” będzie dla Państwa ważnym spotkaniem naukowym, praktycznym, inspiracją do dalszych działań i integracją naszego środowiska działającego w obszarze Medycyny Zakażeń.

Prof. dr hab. n.med. Waleria Hryniewicz
Przewodnicząca Komitetu Naukowego