Materiały edukacyjne

SESJA PLAKATOWA

I. Czynniki etiologiczne zakażeń: epidemiologia i chorobotwórczość
1. Analiza pokrewieństwa genetycznego oraz ocena fenotypowa szczepów Pseudomonas aeruginosa izolowanych od chorych na mukowiscydozę leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc
Iwańska Agnieszka* (1), Trafny Elżbieta Anna (2), Czopowicz Michał (3), Augustynowicz-Kopeć Ewa (1)
(1) Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
(2) Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa
(3) Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

2. Dystrybucja serotypów oraz wrażliwość na leki przeciwdrobnoustrojowe Streptococcus pneumoniae odpowiedzialnych za zakażenia dolnych dróg oddechowych osób dorosłych
Kinga Błaszczyk*, Izabela Wróbel-Pawelczyk, Agnieszka Gołębiewska, Patrycja Ronkiewicz, Marlena Kiedrowska, Alicja Kuch, Anna Skoczyńska
Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN), Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa

3. Kryptokokoza uogólniona – opis przypadku pacjentki na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii IGiChP
B. Garczewska*, V. Petroniec, J. Nowak, K. Kantorska, E. Augustynowicz-Kopeć
Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

4. Czy uchodźcy wojenni z Ukrainy są zagrożeniem dla sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce
Monika Kozińska, Anna Borek*, Ewa Augustynowicz-Kopeć
Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka
Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

5. Wtórny zespół hemofagocytowy (sHLH) w przebiegu infekcji wirusem Epsteina-Baar – opis przypadku
Agnieszka Vogel(1), Katarzyna Bojarska*(1), Anita Bzowska(1), Adriana Garleja(1), Nadia Chochlińska(1), Katarzyna Dulik(2), Jolanta Mrochem – Kwarciak(1)
(1) Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
(2) Klinika Transplantacji Szpiku – Oddział Hematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

6. Zapalenie dolnych dróg oddechowych jako wynik koinfekcji Pneumocystis jiroveci i Legionella pneumophila u pacjentki z guzem neuroendokrynnym
Katarzyna Bojarska*(1), Agnieszka Vogel(1), Anita Bzowska(1), Adriana Garleja(1), Nadia Chochlińska(1), Magdalena Obajtek(1), Daria Handkiewicz-Junak(2), Jolanta Mrochem – Kwarciak(1)
(1) Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. MSC – PIB w Gliwicach
(2) Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. MSC – PIB w Gliwicach

II. Lekowrażliwość drobnoustrojów
1. Etiologia zakażeń wywołanych przez bakterie beztlenowe, profile lekowrażliwości
D. Lachowicz*(1), A. Milner(1), G. Nurzyńska(1), D. Seliga-Gąsior(1), M. Kierzkowska(1), E. Podsiadły(1,2)
(1) Laboratorium Mikrobiologii UCML, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(2) Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej WUM

2. Charakterystyka gatunkowa i profile lekowrażliwości grzybów Candida spp. izolowanych z górnych dróg oddechowych od chorych na nowotwory regionu głowy i szyi
Anita Bzowska(1), Katarzyna Bojarska*(1), Agnieszka Vogel(1), Adriana Garleja(1), Nadia Chochlińska(1), Magdalena Obajtek(1), Katarzyna Pietrzak(1), Andrzej Wygoda(2), Krzysztof Składowski(2), Jolanta Mrochem-Kwarciak(1)
(1) Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. MSC –Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Gliwice
(2) I Klinika Radioterapii i Chemioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. MSC –Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Gliwice

3. Lekowrażliwość izolatów z krwi w Polsce – dane sieci EARS-Net
D. Żabicka*, J. Bysiek, uczestnicy Sieci EARS-NET, W. Hryniewicz
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, Narodowy Instytut Leków, Warszawa

4. Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis oporne na linezolid – struktura klonalna i determinanty oporności
Ewa Wardal(1), Dorota Żabicka(2), Ewa Sadowy(1)*
(1) Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa
(2) Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa

5. Porównanie wyników antybiotykowrażliwości szczepów klinicznych uzyskanych za pomocą systemu ThermoScientific™ Sensititre ARIS HiQ™ z metodą referencyjną mikrorozcieńczeń w bulionie
Jana Przekwas(1,2), Agnieszka Mikucka*(1,2), Anna Budzyńska(1,2), Joanna Kwiecińska-Piróg(1,2), Patrycja Zalas-Więcek(1,2), Dagmara Depka(1,2), Marta Napiórkowska-Mastalerz(1), Eugenia Gospodarek-Komkowska(1,2)
(1) Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
(2) Zakład Mikrobiologii Klinicznej, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

6. Zastosowanie systemu dRASTTM (QuantaMatrix) do oznaczania antybiotykowrażliwości bakterii bezpośrednio z dodatnich próbek krwi
Mateusz Rzepka(1,2), Agnieszka Mikucka*(1,2), Tomasz Bogiel(1,2), Eugenia Gospodarek-Komkowska(1,2)
(1) Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
(2) Zakład Mikrobiologii Klinicznej, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

7. Lekowrażliwość szpitalnych izolatów Klebsiella pneumoniae pochodzących z ogólnopolskiej zbiórki przeprowadzonej w ramach Narodowego Programu Zdrowia w 2021 roku
E. Literacka*, M. Grzegorczyk, M. Herda, A. Polak, W. Wygoda, K. Malinowska, W. Hryniewicz
Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD), Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa

III. Postępy w diagnostyce i terapii zakażeń
1. Diagnostyka grzybic powierzchniowych z wykorzystaniem techniki MALDI-TOF MS
Dominika Seliga-Gąsior*(1), Beata Sulik-Tyszka(1,2), Dominika Lachowicz(1), Edyta Podsiadły(1,2)
(1) Laboratorium Mikrobiologii UCML, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
(2) Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2. Niepożądane Odczyny Poszczepienne po BCG – identyfikacja metodą molekularną w preparatach histopatologicznych
Sylwia Brzezińska, Agnieszka Iwańska*, Ewa Augustynowicz-Kopeć
Zakład Mikrobiologii, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

3. Wpływ nowych terapii leczenia przyczynowego modulatorami CFTR na zakażenia bakteryjne w grupie dorosłych chorych na mukowiscydozę
Iwańska Agnieszka*(1), Skorupa Wojciech(2), Augustynowicz-Kopeć Ewa(1)
(1) Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
(2) I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

4. Zahamowanie procesów degradacji RNA jako nowy cel molekularny w zwalczaniu lekoopornych pałeczek Helicobacter Pylori
Jakub Skibiński*(1,2), Przemysław Płociński(2), Yaroslav Lavrynchuk(1), Magdalena Chmiela(2)
(1) Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi (ul. Stefana Banacha 12/16; 90-237, Łódź)
(2) Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej (ul. Stefana Banacha 12/16; 90-237, Łódź)

5. Czy suszone rozpyłowo wrażliwe na pH mikrocząsteczki chitozanu z Mycobacterium bovis – BCG mogą być przeznaczone do wspomagania leczenia zakażenia Helicobacter pylori?
Weronika Gonciarza(1), Marek Brzeziński(2), Weronika Orłowska(1), Paweł Wawrzyniak(3), Artur Lewandowski(3), Magdalena Chmiela(1)
(1) Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
(2) Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk, Sienkiewicza 112, 90-636 Łódź, Polska
(3) Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Środowiska, Politechnika Łódzka, Stefana Żeromskiego 116, 90-924, Łódź

6. Badania nad białkami kompleksu degradosomu RNA u Mycobacterium tuberculosis jako ścieżka do wynalezienia nowych leków przeciwgruźliczych
Yaroslav Lavrychuk*(1), Przemysław Płociński(2), Jakub Skibiński(1), Magdalena Chmiela(2)
(1) Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Szkoła Doktorska BioMedChem i Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, ul Banacha 12/16 90-236, Łódź
(2) Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Immunologii Infekcyjnej, ul Banacha 12/16 90-236, Łódź

7. Terapia monitorowana stężeniem wankomycyny u pacjentów z bakteriemią o etiologii Staphylococcus aureus MRSA
Adam Ziółkowski*, Ewa Michnowska, Dariusz Stuglik
Laboratorium mikrobiologiczne, Diagnostyka S.A., ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, Kraków

8. Ocena jakości diagnostyki prowadzonej przez medyczne laboratoria diagnostyczne w Polsce na podstawie wyników Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych
A. Mikołajczyk*, J. Rybicka, M. Fortuna, A. Sianuskaya, W. Puzia, E. Młodzińska
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Warszawa