O Sympozjum…

Komitet Naukowy
XXVI Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń″

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Anna Malm – przedstawiciel KRDL
Dr hab. med. Aleksander Deptuła (Bydgoszcz)
Dr n. med. Ewa Duszczyk (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Marek Gniadkowski (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Andrzej Kubler (Wrocław)
Dr n.med. Alicja Kuch (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Alina Olender (Lublin)
Dr n. med. Tomasz Ozorowski (Poznań)
Dr hab. n. med. Maciej Przybylski (Warszawa)
Prof. dr hab. Anna Skoczyńska (Warszawa)
Dr n. med. Monika Wanke-Rytt (Warszawa)
Dr n. med. Dorota Żabicka (Warszawa)

Komitet Organizacyjny
Patrycja Ronkiewicz
Izabela Wróbel
Mariola Paszkowska

UWAGA! Informacje dla diagnostów chcących uzyskać punkty edukacyjne umieszczone są w zakładce “Punkty edukacyjne”.

W PRZYPADKU REZYGNACJI

O rezygnacji z Sympozjum prosimy poinformować mailem na adres: kontakt@fundacjacmk.pl