Sesja plakatowa

Sesja plakatowa XXVI Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń” odbędzie się 1 grudnia, w godzinach 14:15 – 15:00.

Sesji przewodniczyć będą Prof. dr hab. Alina Olender i dr hab. Edyta Podsiadły

Prosimy o przesyłanie streszczeń plakatów (streszczenie w programie Microsoft Word, Times New Roman 12, objętość streszczenia nie powinna przekraczać jednej strony formatu A-4, 1800 znaków) na adres mailowy: streszczenia_pmz2023@fundacjacmk.pl i zaznaczenie gwiazdką osoby prezentującej plakat. O zakwalifikowaniu plakatu do sesji poinformujemy drogą mailową. Warunkiem zakwalifikowania plakatu jest zarejestrowanie się osoby prezentującej plakat. Streszczenie plakatu musi być nadesłane do dnia 15 listopada 2023 r.

Wymiary plakatu: 90 cm (szerokość) x 190cm (wysokość) – orientacja pionowa